PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zangkoor Animato kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zangkoor Animato, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zangkoor Animato verstrekt. Zangkoor Animato kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT ALS U LID BENT

Zangkoor Animato zal de onderstaande gegevens verwerken zodra u aangegeven hebt lid te willen worden en uw lidmaatschap voldaan heeft. Wij maken hiervoor gebruik van Community Builder.

- Uw voor- en achternaam (eventueel met tussenvoegsels)

- Uw geboortedatum

- Uw adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en land)

- Uw telefoonnummer (vast telefoonnummer en of mobiel telefoonnummer)

- Uw e-mailadres

- Uw stemgroep

- Lid sinds

 

WAAROM ZANGKOOR ANIMATO GEGEVENS NODIG HEEFT

Zangkoor Animato verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Zangkoor Animato uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ZANGKOOR ANIMATO GEGEVENS BEWAART

Zangkoor Animato bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Zangkoor Animato verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Zangkoor Animato worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

ZANGKOOR ANIMATO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Zangkoor Animato maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zangkoor Animato bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Zangkoor Animato te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zangkoor Animato heeft hier geen invloed op.

Zangkoor Animato heeft Google geen toestemming gegeven om via Zangkoor Animato verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zankoor-animato.nl. Zangkoor Animato zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Zangkoor Animato neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zangkoor Animato maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door  Zangkoor Animato verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zangkoor Animato op via info@zangkoor-animato.nl.

Zangkoor-animato.nl is een website van Zangkoor Animato. Neem gerust contact op met Zangkoor Animato, mocht u nog vragen of opmerkingen hebben.

CONTACT OPNEMEN

Secretariaat

Gemeng Zangkoor Animato

info@zangkoor-animato.nl

Repetities

De Postkoets

Posthuisweg 13

6085 AG Horn

elke woensdagavond van 20:15 tot 22:15 uur